Verkoop Smithilseweg een groot succes!

Inmiddels is 70% van de woningen verkocht onder voorbehoud van financiering.
Alleen bouwnummer 7 en 9 zijn nog beschikbaar. Dit zijn de levensloopbestendige woningen.
Pak deze laatste kans snel!

In deze zomer beginnen we met sloopwerkzaamheden, zodat we begin 2021 kunnen starten met de bouw.
Dit betekent dat eind 2021 de woningen opgeleverd worden!